Danmarks Nationale Biobank
Go to the english version of the Danish National Biobank website

Adgang til biologisk materiale

Danmarks Nationale Biobank lagrer millioner af biologiske prøver, som kan udleveres til konkrete forskningsprojekter.

Mange prøver er fra forskningsprojekter eller nationale screeninger. Det betyder at data på donorer og screeningsresultater ofte er tilgængelige. Derudover vil man som forsker kunne linke til data om eksempelvis donor alder, køn, diagnose og operationsprocedurer via det Nationale Biobankregister.

Biologiske prøver i Danmarks Nationale Biobank
Serum 4.200.000
Filterpapir blodprøver (Bl.a. PKU-kort) 2.200.000
Plasma 1.300.000
Fuldblod 560.000
DNA 510.000
Urin 310.000
Blodkoagel 188.000
Fostervand 70.000
Spyt 70.000
Buffy Coat 60.000
Navlestrengsblod 60.000
Proteiner fra filterpapir blodprøver 50.000
Spinalvæske 30.000
DNA fra fæces 20.000
Perifert blod mononukleære celler (PBMC) 1.500
Brystmælk 600
SUM 9.630.100
Læs mere om hvordan du kan få adgang til biologisk materiale i Danmarks Nationale Biobank.

Som forsker kan du søge om adgang til materiale fra Danmarks Nationale Biobank, det er en fire trins proces:

3) Ansøgningen vurderes af Biobankens Indstillingsudvalg

4) Prøver udleveres

1) For at få adgang til materiale skal projektet anmeldes til en videnskabsetisk komité (VEK). Det er et krav i dansk lovgivning, at alle sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, hvori der indgår humant biologisk materiale, har opnået godkendelse. Forskere fra udlandet, der samarbejder med en dansk dataansvarlig, enten i form af en offentlig forskningsinstitution eller et etableret ikke-kommercielt forsknings- og analysemiljø, kan få adgang til materiale fra DNB. Ligeledes kan danske og udenlandske virksomheder, der samarbejder med en dansk dataansvarlig, i form af en offentlig forskningsinstitution eller et etableret ikke-kommercielt forsknings- og analysemiljø, få adgang til materiale fra DNB.

 

2) Når godkendelse er opnået, ansøges gennem den fælles nationale indgang til biologi og data, Forskerservice ved Sundhedsdatastyrelsen. Ansøgningen videresendes herefter til det Koordinerende Center, som varetager den videre sagsgang.  Ud over VEK-godkendelse, skal der ligeledes indsendes projektbeskrivelse, udtræksbeskrivelse og godkendelse fra økonomisk ansvarlig af, at der findes midler til at dække udgifter ifm. fremfinding af prøver. Findes de ønskede prøver i eksterne biobanker, kan det Koordinerende Center stå for kommunikationen med de pågældende biobanker, således at forskeren kun skal ansøge om adgang ét sted. Det Koordinerende Center kan ligeledes vejlede og rådgive om adgang til materiale.

 

3) Alle indkomne ansøgninger behandles af Biobankens Indstillingsudvalg (BIU). Udvalget består af følgende medlemmer: 2 personer udpeget af SSI, herunder formanden, 1 person udpeget af det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom, 1 person udpeget af Danske Regioner, og 1 person udpeget af foreningen Danske Patienter. BIU vurderer ansøgninger i den rækkefølge de modtages og tilstræber at svare forskeren inden for 1 måned efter modtagelse af komplet ansøgning.

 

4) Der aftales vilkår for udlevering mellem DNB's laboratorium og forskeren. Der udleveres normalt ikke mere end 100 µl serum/plasma eller 1 µg DNA. Prøverne fremfindes og udleveres.

Danmarks Nationale Biobank • Artillerivej 5 • 2300 København S • T 3268 9163 / 3268 5199 • mail@nationalbiobank.dk

Danmarks Nationale Biobank
Go to the english version of the Danish National Biobank website
Læs mere om hvordan du kan få adgang til biologisk materiale i Danmarks Nationale Biobank.

1) For at få adgang til materiale skal projektet anmeldes til en videnskabsetisk komité (VEK). Det er et krav i dansk lovgivning, at alle sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, hvori der indgår humant biologisk materiale, har opnået godkendelse. Forskere fra udlandet, der samarbejder med en dansk dataansvarlig, enten i form af en offentlig forskningsinstitution eller et etableret ikke-kommercielt forsknings- og analysemiljø, kan få adgang til materiale fra DNB. Ligeledes kan danske og udenlandske virksomheder, der samarbejder med en dansk dataansvarlig, i form af en offentlig forskningsinstitution eller et etableret ikke-kommercielt forsknings- og analysemiljø, få adgang til materiale fra DNB.

2) Når godkendelse er opnået, ansøges gennem den fælles nationale indgang til biologi og data, Forskerservice ved Sundhedsdatastyrelsen. Ansøgningen videresendes herefter til det Koordinerende Center, som varetager den videre sagsgang.  Ud over VEK-godkendelse, skal der ligeledes indsendes projektbeskrivelse, udtræksbeskrivelse og godkendelse fra økonomisk ansvarlig af, at der findes midler til at dække udgifter ifm. fremfinding af prøver. Findes de ønskede prøver i eksterne biobanker, kan det Koordinerende Center stå for kommunikationen med de pågældende biobanker, således at forskeren kun skal ansøge om adgang ét sted. Det Koordinerende Center kan ligeledes vejlede og rådgive om adgang til materiale.

Læs mere om hvordan du kan få adgang til biologisk materiale i Danmarks Nationale Biobank.

Danmarks Nationale Biobank
Go to the english version of the Danish National Biobank website
Læs mere om hvordan du kan få adgang til biologisk materiale i Danmarks Nationale Biobank.