Danmarks Nationale Biobank
Go to the english version of the Danish National Biobank website

Adgang til biologisk materiale

Som forsker kan du søge om adgang til materiale fra Danmarks Nationale Biobank

Læs mere om hvordan du kan få adgang til biologisk materiale i Danmarks Nationale Biobank.

Der er fire trin fra idé til udlevering af biologisk materiale:

3) Ansøgningen vurderes af Biobankens Indstillingsudvalg

4) Prøver udleveres

1) For at få adgang til materiale skal projektet anmeldes til en videnskabsetisk komité (VEK). Det er et krav i dansk lovgivning, at alle sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, hvori der indgår humant biologisk materiale, har opnået godkendelse. Forskere fra udlandet, der samarbejder med en dansk dataansvarlig, enten i form af en offentlig forskningsinstitution eller et etableret ikke-kommercielt forsknings- og analysemiljø, kan få adgang til materiale fra DNB. Ligeledes kan danske og udenlandske virksomheder, der samarbejder med en dansk dataansvarlig, i form af en offentlig forskningsinstitution eller et etableret ikke-kommercielt forsknings- og analysemiljø, få adgang til materiale fra DNB.

 

2) Når godkendelse er opnået, ansøges gennem den fælles nationale indgang til biologi og data, Forskerservice ved Sundhedsdatastyrelsen. Ansøgningen videresendes herefter til det Koordinerende Center, som varetager den videre sagsgang.  Ud over VEK-godkendelse, skal der ligeledes indsendes projektbeskrivelse, udtræksbeskrivelse og godkendelse fra økonomisk ansvarlig af, at der findes midler til at dække udgifter ifm. fremfinding af prøver. Findes de ønskede prøver i eksterne biobanker, kan det Koordinerende Center stå for kommunikationen med de pågældende biobanker, således at forskeren kun skal ansøge om adgang ét sted. Det Koordinerende Center kan ligeledes vejlede og rådgive om adgang til materiale.

 

3) Alle indkomne ansøgninger behandles af Biobankens Indstillingsudvalg (BIU). Udvalget består af følgende medlemmer: 2 personer udpeget af SSI, herunder formanden, 1 person udpeget af det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom, 1 person udpeget af Danske Regioner, og 1 person udpeget af foreningen Danske Patienter. BIU vurderer ansøgninger i den rækkefølge de modtages og tilstræber at svare forskeren inden for 1 måned efter modtagelse af komplet ansøgning.

 

4) Der aftales vilkår for udlevering mellem DNB's laboratorium og forskeren. Der udleveres normalt ikke mere end 100 µl serum/plasma eller 1 µg DNA. Prøverne fremfindes og udleveres.

Danmarks Nationale Biobank • Artillerivej 5 • 2300 København S • T 3268 9163 / 3268 5199 • mail@nationalbiobank.dk

Danmarks Nationale Biobank
Go to the english version of the Danish National Biobank website
Læs mere om hvordan du kan få adgang til biologisk materiale i Danmarks Nationale Biobank.

1) For at få adgang til materiale skal projektet anmeldes til en videnskabsetisk komité (VEK). Det er et krav i dansk lovgivning, at alle sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, hvori der indgår humant biologisk materiale, har opnået godkendelse. Forskere fra udlandet, der samarbejder med en dansk dataansvarlig, enten i form af en offentlig forskningsinstitution eller et etableret ikke-kommercielt forsknings- og analysemiljø, kan få adgang til materiale fra DNB. Ligeledes kan danske og udenlandske virksomheder, der samarbejder med en dansk dataansvarlig, i form af en offentlig forskningsinstitution eller et etableret ikke-kommercielt forsknings- og analysemiljø, få adgang til materiale fra DNB.

2) Når godkendelse er opnået, ansøges gennem den fælles nationale indgang til biologi og data, Forskerservice ved Sundhedsdatastyrelsen. Ansøgningen videresendes herefter til det Koordinerende Center, som varetager den videre sagsgang.  Ud over VEK-godkendelse, skal der ligeledes indsendes projektbeskrivelse, udtræksbeskrivelse og godkendelse fra økonomisk ansvarlig af, at der findes midler til at dække udgifter ifm. fremfinding af prøver. Findes de ønskede prøver i eksterne biobanker, kan det Koordinerende Center stå for kommunikationen med de pågældende biobanker, således at forskeren kun skal ansøge om adgang ét sted. Det Koordinerende Center kan ligeledes vejlede og rådgive om adgang til materiale.

Læs mere om hvordan du kan få adgang til biologisk materiale i Danmarks Nationale Biobank.

Danmarks Nationale Biobank
Go to the english version of the Danish National Biobank website
Læs mere om hvordan du kan få adgang til biologisk materiale i Danmarks Nationale Biobank.