Danmarks Nationale Biobank
Go to the english version of the Danish National Biobank website

Biologiske analyser

Det Nationale Biobank Laboratorium tilbyder biokemiske og immunologiske biomarkørmålinger såvel som DNA-oprensning og genetiske analyser

Alt håndteres automatisk ved hjælp af high-throughput robotter. De mest populære analyser er:

 

 • DNA-oprensning fra fuldblod og buffy coat, op til 1200 prøver pr. dag
 • DNA-koncentrationsbestemmelse og -normalisering
 • Biomarkøranalyse, op til 6000 prøver pr. dag, oftest kørte:
     • Hæmoglobin A1c (HbA1c)
     • Total kolesterol
     • HDL kolesterol
     • LDL kolesterol
     • Triglycerider
     • Højsensitiv CRP
     • Kreatinine
     • Natrium
     • Kalium
     • Klorid
 • Automatiseret prøvehåndtering på vore 8 Hamilton STAR robotter
Biologiske prøver kan håndteret af automatiserede systemer for nemt overblik og hurtig fremfinding.
2D stregkode rør benyttes til automatiserede processer.

Danmarks Nationale Biobank • Artillerivej 5 • 2300 København S • T 3268 9163 / 3268 5199 • mail@nationalbiobank.dk

Biologiske prøver kan håndteret af automatiserede systemer for nemt overblik og hurtig fremfinding.
Danmarks Nationale Biobank
Go to the english version of the Danish National Biobank website
Biologiske prøver kan håndteret af automatiserede systemer for nemt overblik og hurtig fremfinding.