Biologiske analyser

Det Nationale Biobank Laboratorium tilbyder biokemiske og immunologiske biomarkørmålinger såvel som DNA-oprensning og genetiske analyser

Alt håndteres automatisk ved hjælp af high-throughput robotter. De mest populære analyser er:

 

 • DNA-oprensning fra fuldblod og buffy coat, op til 1200 prøver pr. dag
 • DNA-koncentrationsbestemmelse og -normalisering
 • Biomarkøranalyse, op til 6000 prøver pr. dag, oftest kørte:
     • Hæmoglobin A1c (HbA1c)
     • Total kolesterol
     • HDL kolesterol
     • LDL kolesterol
     • Triglycerider
     • Højsensitiv CRP
     • Kreatinine
     • Natrium
     • Kalium
     • Klorid
 • Automatiseret prøvehåndtering på vore 8 Hamilton STAR robotter

Kontakt

Det Koordinerende Center

Danmarks Nationale Biobank

Statens Serum Institut

Tel: 3268 9163 / 3268 5199

Biologiske prøver kan håndteret af automatiserede systemer for nemt overblik og hurtig fremfinding.
2D stregkode rør benyttes til automatiserede processer.

Danmarks Nationale Biobank

mail@nationalbiobank.dk

Biologiske prøver kan håndteret af automatiserede systemer for nemt overblik og hurtig fremfinding.