Danmarks Nationale Biobank
Go to the english version of the Danish National Biobank website

Det Koordinerende Center

Centeret besidder ekspertise i håndtering og behandling af biologisk materiale og rådgiver og assisterer forskerne i spørgsmål, der relaterer sig til brugen af Det Nationale Biobankregister og Danmarks Nationale Biobank.

Det Koordinerende Center har ansvaret for den daglige varetagelse af funktionerne i biobanken og opdatering af registeret.

Det Koordinerende Center rådgiver og vejleder forskere om videnskabelige projekter og large-scale biobanking.

Medarbejdere i Danmarks Nationale Biobank arbejder tæt sammen med forskere fra Afdeling for Epidemiologisk Forskning og bygger bro mellem de "våde" og "tørre" områder.

Ekspertviden og et stærkt analysemiljø

Centeret danner også rammerne for et aktivt forskningsmiljø, hvor man arbejder med at udvikle og optimere metoder til udtrækning af biologisk information fra ofte sparsomt og værdifuldt materiale. Centeret yder på dette område rådgivning til andre biobanker. Medarbejderne i Centeret arbejder tæt sammen med forskere og biostatistikere i SSIs Afdeling for Epidemiologisk forskning, som også har stor viden inden for håndtering af store databaser og analyser af SNP- og sekventeringsdata. Således er der i biobankens Koordinerende Center skabt et stærkt analysemiljø.

Danmarks Nationale Biobank • Artillerivej 5 • 2300 København S • T 3268 9163 / 3268 5199 • mail@nationalbiobank.dk

Det Koordinerende Center rådgiver og vejleder forskere om videnskabelige projekter og large-scale biobanking.
Danmarks Nationale Biobank
Go to the english version of the Danish National Biobank website
Det Koordinerende Center rådgiver og vejleder forskere om videnskabelige projekter og large-scale biobanking.