Danmarks Nationale Biobank
Go to the english version of the Danish National Biobank website

Vi holder 5-års fødselsdag d. 21 marts 2017

Ved festlighederne ser vi tilbage på udviklingen de sidste 5 år, store og vigtige projekter præsenteres, og vi fortæller om vores visioner for fremtiden.

Kontakt

Det Koordinerende Center

Danmarks Nationale Biobank

Statens Serum Institut

Tel: 3268 9163 / 3268 5199

Danmarks Nationale Biobank • Artillerivej 5 • 2300 København S • T 3268 9163 / 3268 5199 • mail@nationalbiobank.dk

Danmarks Nationale Biobank
Go to the english version of the Danish National Biobank website