Danmarks Nationale Biobank
Go to the english version of the Danish National Biobank website

Danmarks Nationale Biobank tilbyder nu biokemiske og immunologiske analyser

Listen af analyser, som biobanken i fremtiden kan tilbyde, bliver nu længere, da biobanks personale i disse dage trænes i det nye analyseapparat fra Roche, COBAS 6000, som kan måle klinisk kemiske og immunologiske markører i blodet

Danmarks Nationale Biobank har investeret i instrumentet med midler fra Novo Nordisk Fonden og i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, som til deres nye store befolkningsstudie, Kost, Kræft og Helbred - Næste Generationer, har valgt at placere al håndtering, analysering og lagring af prøver i DNB.

Danmarks Nationale Biobank tilbyder high-throughput analyser på COBAS 6000 systemet fra Roche.

DNB åbner nu op for, at også andre forskere til deres projekter kan benytte sig af de utallige muligheder for analyser, som det nye apparat tilbyder. Læs mere om COBAS 6000 analyser her.

 

En stor fordel er især, at der kan spares på det biologiske materiale. Mange analyseapparater opererer med et dødvolumen, således at forskeren typisk vil efterspørge 100-300 µl, hvor apparatet måske kun analyserer på de 10 µl. Resten af materialet bliver destrueret.

 

I biobanken vil vi benytte os af særlige adaptere, så biobankrørene kan placeres direkte i apparatet. På denne måde kan vi sætte det overskydende materiale direkte tilbage i fryseren, og vi sparer tid og materialer ved ikke at skulle flytte en portion plasma eller serum til et nyt rør.

 

Da biobanken nu fremadrettet kan varetage udførelsen af et fuldt projekt fra vejledning og planlægning af studiemateriale, prøvefremfinding, analysering af biomarkører og svarafgivelse, og samtidig kan spare materiale og plastik, forudser vi, at de udgifter som forskeren skal dække reduceres, i forhold til hvis projektet skal håndteres af 2-3 forskellige laboratorier, som det ofte er tilfældet.

Danmarks Nationale Biobank • Artillerivej 5 • 2300 København S • T 3268 9163 / 3268 5199 • mail@nationalbiobank.dk

Danmarks Nationale Biobank tilbyder high-throughput analyser på COBAS 6000 systemet fra Roche.
Danmarks Nationale Biobank
Go to the english version of the Danish National Biobank website
Danmarks Nationale Biobank tilbyder high-throughput analyser på COBAS 6000 systemet fra Roche.