Danmarks Nationale Biobank
Go to the english version of the Danish National Biobank website

Kom til dansk biobank netværksmøde 3. februar 2017

Kontakt

Det Koordinerende Center

Danmarks Nationale Biobank

Statens Serum Institut

Tel: 3268 9163 / 3268 5199

Danmarks Nationale Biobank • Artillerivej 5 • 2300 København S • T 3268 9163 / 3268 5199 • mail@nationalbiobank.dk

Danmarks Nationale Biobank
Go to the english version of the Danish National Biobank website