Danmarks Nationale Biobank
Go to the english version of the Danish National Biobank website

Om Danmarks Nationale Biobank

Formålet med Danmarks Nationale Biobank er at styrke den danske forskningsinfrastruktur og dermed mulighederne for dansk sundhedsforskning og internationalt forskningssamarbejde

Danmarks Nationale Biobank er en af verdens største biobanker og en - internationalt set - helt enestående ressource til stor gavn for forskning i sygdommes årsager, deres forebyggelse og behandling.

Danmarks Nationale Biobank er en forskningsinfrastruktur der er sat i verden for at muliggøre fremragende sundhedsvidenskabelig forskning

Via Det Nationale Biobankregister kan forskere fra ind- og udland få et unikt overblik over og adgang til mere end 24 millioner biologiske prøver i eksisterende såvel som fremtidige samlinger af prøver. Det biologiske prøvemateriale fra et individ kan derefter kobles med den store mængde data, der findes i de danske nationale registre inden for f.eks. sundhedsområdet.

 

Danmarks Nationale Biobank er blevet til i samarbejde mellem det offentlige og private med Novo Nordisk Fonden, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt Lundbeckfonden som sponsorer.

 

Med Danmarks Nationale Biobank er der skabt mulighed for at udnytte det potentiale, der ligger i de mange biologiske prøver, som den danske sundhedssektor har indsamlet. Nogle af prøverne opbevares i Biobanken, mens andre opbevares i andre biobanker rundt om i landet.

 

Danmarks Nationale Biobank består af tre dele:

 

  • Det Nationale Biobankregister, der indeholder detaljeret information om, hvilke prøver der er til rådighed i det danske sundhedsvæsen og største forskningsbiobanker.
  • Den fysiske Nationale Biobank.
  • Det Koordinerende Center, der vejleder og rådgiver forskere.

Læs mere om vores medarbejdere

Læs mere om vores organisation

Danmarks Nationale Biobank • Artillerivej 5 • 2300 København S • T 3268 9163 / 3268 5199 • mail@nationalbiobank.dk

Danmarks Nationale Biobank er en forskningsinfrastruktur der er sat i verden for at muliggøre fremragende sundhedsvidenskabelig forskning
Danmarks Nationale Biobank
Go to the english version of the Danish National Biobank website
Danmarks Nationale Biobank er en forskningsinfrastruktur der er sat i verden for at muliggøre fremragende sundhedsvidenskabelig forskning