Danmarks Nationale Biobank
Go to the english version of the Danish National Biobank website

Opbevaring af biologisk materiale i Danmarks Nationale Biobank

Danmarks Nationale Biobank kan opbevare biologisk materiale ved -20°C, -80°C og i nitrogentanke

Prøvetyper som f.eks. serum, plasma, buffy coat, fuldblod og DNA kan opbevares i vores automatiserede frysesystemer. Alle prøver registreres elektronisk i vores database og kan fremfindes hurtigt og effektivt.

Se en kort video om prøvehåndtering i biobanken

I denne lille video præsenterer vi, hvorledes prøver håndteres i Danmarks Nationale Biobank. Vi modtager ca. 1000 prøver dagligt, der alle håndteres af vores robotter. Nogle analyseres direkte på vores COBAS robot, andre udportioneres i små rør og lægges i vores -80 graders fryserobot.

Da vi får mange henvendelser fra interesserede forskere har vi valgt at lave et online værktøj, som kan give et prisoverslag på opbevaring af prøver. Med dette værktøj, kan der vælges forskellige kriterier og den korresponderende pris vil fremgå. Dette giver forskeren et godt overblik og kan anvendes i forbindelse med budgettering til fondsansøgninger.

Prøv Biobankens Online Prisberegner

OplysningerAntal prøver:

Temperatur:

Input materiale:

Input format:  

Et input rør skal deles ifryserør

af det følgende fryseformat:

Der skal sendes prøver ud til ekstern analyse

OpsummeringAntal prøver Temperatur Input materiale Input format

Fryse format

Antal prøver (ud) Analyserør

Prisoverslag


Opbevaring

Pris for ilægning af 0 input prøver: DKK 0 svarende til DKK 0 pr. input prøve

Pris for opbevaring pr. efterfølgende år: DKK 0 svarende til DKK 0 pr. input prøve


Prøver til ekstern analyse

Samlet pris for klargøring af 0 prøver til ekstern analyse: DKK 0 svarende til DKK 0 pr. prøve

NB! Dette værktøj giver en estimeret pris (DKK, ex. moms) ud fra de angivne oplysninger. Denne pris skal ikke betragtes som juridisk bindende, kontakt venligst det Koordinerende Center for at få en eksakt pris for dit projekt.

Danmarks Nationale Biobank • Artillerivej 5 • 2300 København S • T 3268 9163 / 3268 5199 • mail@nationalbiobank.dk

Danmarks Nationale Biobank
Go to the english version of the Danish National Biobank website