Danmarks Nationale Biobanks organisation

Danmarks Nationale Biobank er såvel organisatorisk som fysisk placeret på Statens Serum Institut (SSI) under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Den administrerende direktør for SSI er videnskabelig og økonomisk ansvarlig for DNB

Kontakt

Det Koordinerende Center

Danmarks Nationale Biobank

Statens Serum Institut

Tel: 3268 9163 / 3268 5199

Sundheds- og Ældreministeriet

Statens Serum Institut

(Direktionen)

Biobank og Biomarkører

Danmarks Nationale Biobank

DNB IT

Det Koordinerende Center

DNB Laboratorium

Danmarks Nationale Biobank

mail@nationalbiobank.dk