Danmarks Nationale Biobank
Go to the english version of the Danish National Biobank website

Danmarks Nationale Biobanks organisation

Danmarks Nationale Biobank er såvel organisatorisk som fysisk placeret på Statens Serum Institut (SSI) under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Den administrerende direktør for SSI er videnskabelig og økonomisk ansvarlig for DNB

Sundheds- og Ældreministeriet

Statens Serum Institut

(Direktionen)

Biobank og Biomarkører

Danmarks Nationale Biobank

DNB IT

Det Koordinerende Center

DNB Laboratorium

Danmarks Nationale Biobank • Artillerivej 5 • 2300 København S • T 3268 9163 / 3268 5199 • mail@nationalbiobank.dk

Danmarks Nationale Biobank
Go to the english version of the Danish National Biobank website