Det Nationale Biobankregister

Det Nationale Biobankregister giver forskere fra ind- og udland online adgang til data fra de enkelte biobanker, der deltager i Danmarks Nationale Biobank

I det Nationale Biobankregister kobles information om biologiske prøver med data fra de danske registre. Når man søger i registeret, er det muligt at undersøge, hvilket prøvemateriale, der findes for personer med en given sygdomsdiagnose. Der kan søges på diagnosetidspunktet, men også før sygdommen manifesterer sig, hvilket  giver unik mulighed for at lave prospektive studier. Det Nationale Biobankregister er åbent for alle og gratis at bruge.

Kontakt

Det Koordinerende Center

Danmarks Nationale Biobank

Statens Serum Institut

Tel: 3268 9163 / 3268 5199

mail@nationalbiobank.dk

Det Nationale Biobankregister

24,5 mio. prøver fra 5,7 mio. individer

Kræftens

Bekæmpelse

Biobanker

Registre

Det Danske Bloddonorstudie

Via et samarbejde mellem store, danske biobanker på hospitaler, universiteter og andre forskningsinstitutioner bliver registeret jævnligt opdateret med data om tilgængelige prøver. Disse data bliver koblet med data fra CPR-registeret, Landspatientregisteret og Patologiregisteret på individniveau. Aggregerede datasæt er til rådighed via registerets søgefunktion, som kan tilgås af forskere fra hele verden.

Tryk på de enkelte logoer og navne for at læse nærmere.

Herunder vises to videoer om registeret og hvordan man laver et opslag:

Danmarks Nationale Biobank

mail@nationalbiobank.dk