Danmarks Nationale Biobank
Go to the english version of the Danish National Biobank website

Det Nationale Biobankregister

Det Nationale Biobankregister giver forskere fra ind- og udland online adgang til data fra de enkelte biobanker, der deltager i Danmarks Nationale Biobank

I det Nationale Biobankregister kobles information om biologiske prøver med data fra de danske registre. Når man søger i registeret, er det muligt at undersøge, hvilket prøvemateriale, der findes for personer med en given sygdomsdiagnose. Der kan søges på diagnosetidspunktet, men også før sygdommen manifesterer sig, hvilket  giver unik mulighed for at lave prospektive studier. Det Nationale Biobankregister er åbent for alle og gratis at bruge.

Det Nationale Biobankregister

25,3 mio. prøver fra 5,7 mio. individer

Danmarks Nationale Biobank drifter det Nationale Biobankregister, hvor forskere kan få overblik over biogisk materiale i danske biobanker

Biobanker

Registre

Danmarks Nationale Biobank drifter det Nationale Biobankregister, hvor forskere kan få overblik over biogisk materiale i danske biobanker

Bedre sundhed i generationer

Bedre sundhed i generationer deltager i det Nationale Biobankregister under Danmarks Nationale Biobank ved Statens Serum Institut
Kræftens Bekæmpelse deltager i det Nationale Biobankregister under Danmarks Nationale Biobank ved Statens Serum Institut

Kræftens

Bekæmpelse

DD2 deltager i det Nationale Biobankregister under Danmarks Nationale Biobank ved Statens Serum Institut
COPSAC deltager i det Nationale Biobankregister under Danmarks Nationale Biobank ved Statens Serum Institut
Det Danske Bloddonorstudie deltager i det Nationale Biobankregister under Danmarks Nationale Biobank ved Statens Serum Institut

Det Danske Bloddonorstudie

Patobank deltager i det Nationale Biobankregister under Danmarks Nationale Biobank ved Statens Serum Institut Dansk Cancerbiobank deltager i det Nationale Biobankregister under Danmarks Nationale Biobank ved Statens Serum Institut
Rigshospitalets biobank deltager i det Nationale Biobankregister under Danmarks Nationale Biobank ved Statens Serum Institut
Region Sjællands biobank deltager i det Nationale Biobankregister under Danmarks Nationale Biobank ved Statens Serum Institut OPEN deltager i det Nationale Biobankregister under Danmarks Nationale Biobank ved Statens Serum Institut

Det Danske Tvillingeregister

Det Danske Tvillingeregister deltager i det Nationale Biobankregister under Danmarks Nationale Biobank ved Statens Serum Institut

Tryk på de enkelte logoer og navne for at læse nærmere.

 

Via et samarbejde mellem store, danske biobanker på hospitaler, universiteter og andre forskningsinstitutioner bliver registeret jævnligt opdateret med data om tilgængelige prøver. Disse data bliver koblet med data fra CPR-registeret, Landspatientregisteret og Patologiregisteret på individniveau. Aggregerede datasæt er til rådighed via registerets søgefunktion, som kan tilgås af forskere fra hele verden.

Følgende samlinger kan tilgås:

 • Danmarks Nationale Biobank >1 mio. nye prøver hvert år, PKU-kort: Blodprøver fra alle nyfødte siden 1982 (>2 mio. prøver) og SSI's historiske samlinger (>4 mio. prøver)
 • Bedre sundhed i generationer >600.000 prøver fra gravide og deres børn
 • DNA biobanken på Rigshospitalet 50.000 prøver opsamler hvert år
 • Kræftens Bekæmpselses Kost, kræft og helbred kohorte (prøver fra 57.000 deltagere)
 • Patobank >17 mio. vævsprøver fra hospitalernes patologiske afdelinger
 • COPSAC børneastmastudie på Gentofte Hospital
 • DD2 type 2 diabetes projekt
 • Det Danske Bloddonorstudie forskning på hvorfor bloddonorer er sundere end den generelle befolkning
 • Dansk Cancerbiobank blod og vævsprøver fra kræftpatienter
 • Region Sjællands Biobank indeholder bl.a. Næstved og Lolland-Falster befolkningsundersøgelserne
 • Det Danske Tvillingeregister det ældste nationale tvillingeregister i verden med information om 86.000 tvillingepar
 • OPEN Odense Patient data Explorative Network: prøver fra forskningsprojekter i Region Syddanmark

Og linkes til information fra:

 • Det Centrale Personregister indeholder information om individer der bor i Danmark, f.eks. køn, fødselsdato og sted, statsborgerskab etc.
 • Landspatientregisteret indeholder hospitals-relateret information, f.eks. behandlende afdeling, dato og tid for indlæggelse og udskrivning, behandling, diagnose og operation
 • Patologiregisteret information om patologiske undersøgelser, type, beskrivelse, microscopi, konclusion, diagnose

Herunder vises to videoer om registeret og hvordan man laver et opslag:

Danmarks Nationale Biobank • Artillerivej 5 • 2300 København S • T 3268 9163 / 3268 5199 • mail@nationalbiobank.dk

Danmarks Nationale Biobank drifter det Nationale Biobankregister, hvor forskere kan få overblik over biogisk materiale i danske biobanker
Kræftens Bekæmpelse deltager i det Nationale Biobankregister under Danmarks Nationale Biobank ved Statens Serum Institut
Patobank deltager i det Nationale Biobankregister under Danmarks Nationale Biobank ved Statens Serum Institut DD2 deltager i det Nationale Biobankregister under Danmarks Nationale Biobank ved Statens Serum Institut Rigshospitalets biobank deltager i det Nationale Biobankregister under Danmarks Nationale Biobank ved Statens Serum Institut Region Sjællands biobank deltager i det Nationale Biobankregister under Danmarks Nationale Biobank ved Statens Serum Institut COPSAC deltager i det Nationale Biobankregister under Danmarks Nationale Biobank ved Statens Serum Institut
Det Danske Bloddonorstudie deltager i det Nationale Biobankregister under Danmarks Nationale Biobank ved Statens Serum Institut
OPEN deltager i det Nationale Biobankregister under Danmarks Nationale Biobank ved Statens Serum Institut
Danmarks Nationale Biobank drifter det Nationale Biobankregister, hvor forskere kan få overblik over biogisk materiale i danske biobanker
Danmarks Nationale Biobank drifter det Nationale Biobankregister, hvor forskere kan få overblik over biogisk materiale i danske biobanker
Danmarks Nationale Biobank drifter det Nationale Biobankregister, hvor forskere kan få overblik over biogisk materiale i danske biobanker
Bedre sundhed i generationer deltager i det Nationale Biobankregister under Danmarks Nationale Biobank ved Statens Serum Institut
Kræftens Bekæmpelse deltager i det Nationale Biobankregister under Danmarks Nationale Biobank ved Statens Serum Institut
DD2 deltager i det Nationale Biobankregister under Danmarks Nationale Biobank ved Statens Serum Institut Rigshospitalets biobank deltager i det Nationale Biobankregister under Danmarks Nationale Biobank ved Statens Serum Institut Region Sjællands biobank deltager i det Nationale Biobankregister under Danmarks Nationale Biobank ved Statens Serum Institut
Det Danske Bloddonorstudie deltager i det Nationale Biobankregister under Danmarks Nationale Biobank ved Statens Serum Institut
OPEN deltager i det Nationale Biobankregister under Danmarks Nationale Biobank ved Statens Serum Institut
Danmarks Nationale Biobank
Go to the english version of the Danish National Biobank website
Danmarks Nationale Biobank drifter det Nationale Biobankregister, hvor forskere kan få overblik over biogisk materiale i danske biobanker
Kræftens Bekæmpelse deltager i det Nationale Biobankregister under Danmarks Nationale Biobank ved Statens Serum Institut
Det Danske Bloddonorstudie deltager i det Nationale Biobankregister under Danmarks Nationale Biobank ved Statens Serum Institut