Danmarks Nationale Biobank
Go to the english version of the Danish National Biobank website

Det Nationale Biobankregister

Det Nationale Biobankregister giver forskere fra ind- og udland online adgang til data fra de enkelte biobanker, der deltager i Danmarks Nationale Biobank

I det Nationale Biobankregister kobles information om biologiske prøver med data fra de danske registre. Når man søger i registeret, er det muligt at undersøge, hvilket prøvemateriale, der findes for personer med en given sygdomsdiagnose. Der kan søges på diagnosetidspunktet, men også før sygdommen manifesterer sig, hvilket  giver unik mulighed for at lave prospektive studier. Det Nationale Biobankregister er åbent for alle og gratis at bruge.

Det Nationale Biobankregister

24,5 mio. prøver fra 5,7 mio. individer

Biobanker

Registre

Tryk på de enkelte logoer og navne for at læse nærmere.

 

Via et samarbejde mellem store, danske biobanker på hospitaler, universiteter og andre forskningsinstitutioner bliver registeret jævnligt opdateret med data om tilgængelige prøver. Disse data bliver koblet med data fra CPR-registeret, Landspatientregisteret og Patologiregisteret på individniveau. Aggregerede datasæt er til rådighed via registerets søgefunktion, som kan tilgås af forskere fra hele verden.

Herunder vises to videoer om registeret og hvordan man laver et opslag:

Danmarks Nationale Biobank • Artillerivej 5 • 2300 København S • T 3268 9163 / 3268 5199 • mail@nationalbiobank.dk

Danmarks Nationale Biobank
Go to the english version of the Danish National Biobank website